Tiden vi spenderar som en familj är mycket viktig för båda barnen och oss vuxna. Att skapa starka band är inte något som sker automatisk utan kräver tid investerad. I mitten av december lade Utbildningsstyrelsen upp resultatet av en enkät som visar att många elever i mellan- och högstadiet önskade spendera mer tid med familjen. Och bland dessa hade nästan hälften av vårdnadshavarna samma åsikt.

Nu kan det ju finnas barriärer som skapar dessa problem, som att vara ensamstående förälder, väldigt tidskrävande jobb och liknande. Men att hitta tiden för varandra som en familj är något man alltid bör sträva efter. Denna gemensamma tid är viktigt för både barnens välmående och deras inlärning i skolan. Barn som inte får tillräckligt med tid med familjen tycker mindre om att gå i skolan, upplever sig själv mer ensamma, uppfattar sitt eget hälsotillstånd som sämre och är till och med mer trolig att delta i mobbing.

Hur man spenderar tid tillsammans är förstås alltid något man kan tänka på, men i det stora hela spelar det ingen roll om man samlas för att pyssla eller går ut på en promenad. Det viktiga är just tiden med varandra.