Category: Spel

Hjärngympa för barn

Att träna hjärnan är många fördelar, oavsett vilken ålder man talar om. För äldre är det ett bra sätt att hålla igång hjärnan och det finns kopplingar mellan regelbunden hjärngympa och bättre mental hälsa. Barn är dock fortfarande i utvecklingsstadiet och för dem handlar det mer om att lära sig både det ena och det andra.

Pussel

Pussel kan betyda mycket som faller in under knep och knåp idag. Men här pratar vi om de bokstavliga pusslen där man sätter ihop småbitar för att skapa en bild. Pussel kommer i mängder av svårighetsgrader och barn i alla åldrar kan hitta spännande utmaningar.

Memory

Memory är ett av de enklaste och mest kända minnesspelen. Här gäller det att hålla i huvudet vad som ligger var och matcha lika bilder med varandra. Genom att öka eller sänka antalet kort som används kan spelet anpassas olika åldrar.

Tantrix

Tanxtrix är ett lite nyare spel som kommer från Nya Zeeland. Det består av en massa hexagonala brickor med röda, gröna, blå och gula linjer på. Utmaningen är att passa ihop dessa så att linjer med samma färg kopplas ihop i sammanhängande linjer. Rekommenderat för lite äldre barn då det kan vara ganska utmanande.

Ungdomar och dataspelande

Dataspel idag kan klassas som en folkrörelse. Fyra av fem svenskar spelar. Det är betydligt fler dataspelare i landet än vad det är fotbollsspelare. Trenden under de senaste åren har pekat mot en allt yngre publik. Spelandet blir för många ett problem och ett beroende. Det går tyvärr inte att göra statistiska undersökningar på barn under 15 år i Sverige då det strider mot lagboken. Enligt vissa källor är det dock exakt samma bild vi ser bland barn under 15; närmare 80% spelar dataspel.

Spel har ersatt teven. Vi tittar mindre på intressanta och utbildande tv-program och lär oss allt mindre genom television. Spel ger oss knappast några nya kunskaper. Därför är det inte förnuftigt att du låter dina barn spela alldeles för mycket.

Enligt Medierådets statistik är spelandet det största bekymret hos föräldrarna idag. Varför inte ta hand om problemet redan innan det uppstår? Lär ditt barn att gilla annat än spel. Du som förälder har alla möjligheter till det. Ta promenader ute i naturen tillsammans, läs böcker för barnet, se på film och sporta tillsammans. Använd som förälder din fantasi och ditt förnuft för att göra ditt barn smart och fri från beroendet.

Det är såklart så att barnet kommer att börja spela dataspel någon gång. Andra barn i skolan visar säkert hur coolt och intressant detta är. Bli inte arg när du ser ditt barn spela utan försök förklara till barnet vad du själv tycker om det och vad nackdelarna med för mycket spelande är.

Tänk på att en tredjedel barn ofta säger att de inte har några begränsningar alls för hur mycket de får spela hemma. Om ditt barn läser böcker medan alla andra spelar Candy Crush Saga, får han eller hon ett klart försprång senare i livet.