Ibland går det inte som tänkt. Kärleken kanske har tagit slut eller problem uppstått på ett eller annat sätt. Om du och din partner separerar och inte kan komma överens finns risken att du behöver gå igenom en vårdnadstvist. Under en vårdnadstvist behöver ni gå igenom många steg, med utredning och muntliga samtal och därför kan det vara bra att få hjälp av experter. Med en advokat eller annat juridiskt ombud kan du få stöd under processen.

Så går en vårdnadstvist till

En vårdnadstvist inleds av att någon av barnens föräldrar stämmer den andra föräldern gällande vårdnaden. Målet är alltid att föräldrar ska kunna ha gemensam vårdnad även efter en separation. Ibland ser dock verkligheten annorlunda ut. Om det inte går att kommunicera, om det förekommer hot eller det av någon annan anledning inte är lämpligt med gemensam vårdnad behöver frågan bli utredd.

Det är socialtjänsten i bosättningskommunen som ska utreda vårdnad, boende och umgänge. Utredningen är det som tar längst tid under processen. Socialtjänsten ska prata med föräldrar och skola, göra hembesök och kanske även prata med barnen. När de är klara ska de lämna sina synpunkter gällande vårdnaden. Utredningen ligger sedan till grund under rättegången.