Det finns flera olika sorters graviditetstest som man kan köpa själv för att få reda på huruvida man är gravid eller inte. Men hur fungerar de egentligen?

Graviditetstest

I en artikel ur Illustrerad Vetenskap kan vi läsa om hur ett graviditetstest fungerar. Det som indikerar att man är gravid är att graviditetstestet känner av huruvida det förekommer ett hormon som heter HCG i kvinnans urin. Detta hormon bildas genom att ägget som är befruktat satt sig fast i livmodern och de första celldelningarna äger rum.

Om du köper ett graviditetstest, vilket du kan göra enkelt via nätet på till exempel Graviditetskollen, för att kontrollera huruvida du är gravid eller inte så går det till på samma sätt med alla test. Du rekommenderas att antingen kissa på en sticka eller samla upp urin i en behållare för att doppa ena änden av testet i det. Denna ände av graviditetstestet har en typ av antikroppar bundna till ett färgämne på sig och finns då hormonet HCG i ditt urin, så kommer det binda till sig de färgade antikropparna.

Är du gravid så kommer detta hormon fästa sig vid de färgade antikropparna så att det binds till testlinjens antikroppar och en färgad testlinje visar att du är gravid. Är du inte gravid så kommer de färgade antikropparna förbi själva testlinjen. Dessutom finns det en kontrollinje som täcks av en tredje typ av antikroppar. Färgas denna linjen så indikerar den att urinen har nått upp och att testet fungerar.

Om du använder dig av ett test hemma och den indikerar att du är gravid genom att den har en linje, ett plus eller orden gravid, beroende på vilket test du köpte, så rekommenderas ett besök hos barnmorskan. Detta för att fastställa när du blev gravid.